Neuropsykiatriska diagnoser – hjärnans funktioner och avvikelser

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge kunskap om hjärnans arbetssätt, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och framgångsrika förhållningssätt till dessa. Deltagarna får en orientering om hjärnans arbetssätt, funktioner och avvikelser. Temat kopplas till den dagliga verksamheten. Kursdeltagarna kommer att uppleva större systemförståelse och därmed också ökad kreativitet i det praktiska klientarbetet.

Kursen vänder sig till alla som jobbar med socialt eller pedagogiskt arbete med organisationsfrågor eller direkt klientkontakt.

Föreläsare/kursledare: Stefan Sackemark, leg. läkare
Längd: 3 timmar
Förkunskaper: krävs inte

 

Denna kurs ges i Salbohed fredag 20 januari kl 9.00 – 12.00. Anmäl dig senast måndag 16 januari via formuläret nedan, alternativt genom att maila till osa@agnig.se. Berätta då om ni kommer flera från din avdelning, samt om ni har några allergier eller kostönskemål (vi bjuder på fika).

Anmälan

Boka din plats genom att fylla i formuläret.