HVB-hem

Hos oss får ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tillvaro med möjlighet till delaktighet och medbestämmande. De görs delaktiga i driften av boendet genom regelbundna husmöten där man tillsammans diskuterar boendefrågor och planerar aktiviteter. Möjligheten till medbestämmande är viktig för att skapa delaktighet och ansvarskänsla och ungdomens förmåga att ta eget ansvar och samarbeta med andra uppmuntras enligt metoden Barns behov i centrum. Målet är att barnen ska bli självständiga, integrerade individer i svenska samhället.

Vi erbjuder platser för permanent uppehållstillstånd (PUT), asyl samt transitplacering. Vi kan även ta emot syskon för att undvika att familjemedlemmar skiljs åt. Våra boenden är bemannande dygnet runt av kompetent personal med goda kulturella och språkliga kunskaper. Vi har även ett nära samarbete med Röda Korset, Rädda barnen och BUP (barn- och ungdomspsykiatri).

Enheter

Agnig HVB Porlabacken