Hotell Lägenheter

Jour- och akutboende

Agnig har såväl jourboende som akuta platser tillgängliga för individ eller familj. Vid akut hemlöshet eller vid särskilda händelser där någon tvingas lämna sitt hem behövs det ibland ett temporärt boende. En sådan situation kan uppstå när som helst under dygnet.

Agnig har boendelösningar som är anpassade för barnfamiljer i Stockholm, där vi skräddarsyr olika lösningar utifrån Socialtjänstens önskemål om insatser.

Samtliga av våra lägenheter är utrustade med egen WC/Dusch, kökspentry, TV, dator och Wi-fi samt Playstation. Till boendet finns även gemensamma utrymmen för besök och möten.

Praktiskt stöd och vägledning

Vi erbjuder våra boende det stöd som bedöms lämpligt, utifrån individens behov. Stödet består alltid av stöd- och utvecklingssamtal med en kontaktperson. Praktiskt stöd som anses vara relevant för att bidra till säkerhet, välmående och självständighet ingår också. Våra boenden har en telefonjour funktion knuten till sig, där både personalen och de boende själva kan slå larm.

Vår personal har adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta med människor i kris.

  • Hjälp med läxor
  • Hjälp med administrativa uppgifter
  • Hjälp med skolplats
  • Hjälp med arbetsmarknad och kontakt med Arbetsförmedlingen
  • Kontakt med sjukvård
  • Uppdrag enligt önskemål från boende och socialtjänst
  • Hjälp med att söka egen bostad

Akut 

Vi är tillgängliga dygnet runt och fri hämtning ingår.

Tfn: 076-567 52 96

Kontaktperson

Moses Eshetu

Verksamhetschef region Mitt

Robin Agnig

VD