Kunskap och utbildning

Vi tror att vägen till förändring går genom kunskap. Vi arbetar efter beprövade, evidensbaserade metoder som bygger på att stärka individens egen kapacitet och ge långsiktiga positiva effekter, både för individen och för samhället. Målet med vår verksamhet – att ge individen förutsättningar till ett bättre liv – är inte egennyttigt utan delas av många, därför vill vi också dela möjligheten till kunskap.

Varje år håller vi två större föreläsningar med teman kopplade till våra verksamhetsområden, samt ett antal mindre kurstillfällen där man får en introduktion till våra arbetsmetoder och verktyg att applicera dem i sin egen verksamhet.

Alla våra kunskapsaktiviteter är kostnadsfria och öppna för alla.

 

Föreläsningar och kurser