Om oss

Agnig är ett familjeföretag baserat i Stockholm men som är verksamma över hela Sverige. Vi bedriver skyddat boende, akutboenden och hotell lägenheter. Vi verkar där det finns behov och vill genom vårt arbete göra livet bättre för individen och därigenom bygga ett bättre samhälle. I vårt arbete står människan i fokus, och vårt arbete genomsyras av kärnvärdena kvalitet, engagemang och utveckling.

Så började det

För 30 år sedan flydde kurdiske Hikmet Agnig undan politiskt förtryck och tortyr i Turkiet. Han kom till Sverige 18 år gammal, utan arbete och utan kunskaper om svenska språket. Hikmet började gymnasiet, lärde sig svenska och började jobba. Han skapade sig ett liv i Stockholm, bildade familj och försörjde sig på diverse jobb inom olika branscher.
I början av 00-talet startade Hikmet sitt första företag, som under åren följdes av flera. Hikmet, som alltid haft ett aktivt samhällsintresse, hade länge känt en dragning mot att arbeta med människor i behov av stöd. Dels på grund av sin egen bakgrund, och även för att ge tillbaka till samhället genom att utnyttja möjligheterna till livskvalitet och meningsfullhet som Sverige erbjöd.
Agnig arbetar aktivt för människor i behov av praktiska eller sociala tjänster, med en vilja att främja delaktighet, gemenskap och respekt. Man har en demokratisk grundsyn där alla människor har lika värde, oavsett bakgrund, religion eller politisk hemvist. Inom företaget arbetar man efter kärnvärdena kvalitet, engagemang och utveckling, och delar metoder och kunskaper med alla som arbetar mot samma mål – att ge individen förutsättningar till ett bättre liv.

 

Ledningsgrupp

Moses Eshetu

Verksamhetschef region Mitt

Dilan Hassan

Verksamhetschef region Söder

Robin Agnig

VD