Om oss

Agnig är ett familjeföretag baserat i Stockholm men som är verksamma över hela Sverige. Vi bedriver skyddat boende, akutboenden och hotell lägenheter. Vi verkar där det finns behov och vill genom vårt arbete göra livet bättre för individen och därigenom bygga ett bättre samhälle. I vårt arbete står människan i fokus, och vårt arbete genomsyras av kärnvärdena kvalitet, engagemang och utveckling.

Ledningsgrupp

Robin Agnig

VD