Skyddat boende

I Sverige har alla medborgare rätt att känna sig säkra och trygga. Ytterst bär kommunen där man bor ansvaret för att kunna erbjuda en trygg och säker plats om man blivit utsatt för våld eller riskerar att bli utsatt för våld.

Det finns olika typer av skyddade boenden. De flesta är ämnade för kortare perioder. Boenden som erbjuds idag kan vara:

  • Kvinnojourer
  • HVB-hem (hem för vård eller boende) med bemanning dygnet runt
  • Familjehem, där man är inneboende i en familj
  • Skyddsboende i lägenheter eller hus på skyddad adress, med visst personalstöd.

Våra boenden

Vi erbjuder lägenheter för män och kvinnor utsatta för våld eller hot om våld, med eller utan medföljande barn. Till några av våra boenden kan även husdjur tas med. Vi upplåter även plats för personer med skyddsbehov efter avslutad vistelse på ett HVB-hem, jour-/familjehem eller för dem i behov av en tillfällig tillflyktsort i samband med en relationskris. Vi har även erfarenhet av hedersrelaterad problematik och ärenden som kräver högre skyddsplanering.

 

Praktiskt stöd och vägledning

Vi erbjuder våra boende det stöd som bedöms lämpligt, utifrån individens behov. Stödet består alltid av stöd- och utvecklingssamtal med en kontaktperson. Praktiskt stöd som anses vara relevant för att bidra till säkerhet, välmående och självständighet ingår också. Om psykologstöd krävs hjälper vi till att organisera detta. Våra boenden har en telefonjour funktion knuten till sig, där både personalen och de boende själva kan slå larm.

Vår personal har adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta med människor i kris.

– Hjälp med administrativa uppgifter och kontakt med myndigheter
– Hjälp med skol-/och förskoleplats
– Hjälp med arbetsmarknad och kontakt med Arbetsförmedlingen
– Hjälp med att söka egen bostad
– Säkerhetsutbildning
– Hjälp med juridiskt ombud

Samt övriga insatser enligt uppdrag från uppdragsgivare eller klient.

För att få en plats

För att bo på våra boenden krävs självhushållningskompetens, det vill säga förmåga att själv laga mat och städa sin bostad. För de som har medföljande barn krävs en intakt föräldraförmåga och att man själv kan ansvara för sitt eller sina barn. Vi hjälper till med skol- eller förskolekontakter så att barnen kan börja skola eller förskola.

Vi räknar med att de som söker plats hos oss vill samarbeta och, självklart, säkerställa att adressen inte röjs. Vi har inte möjlighet att erbjuda plats till personer som är i aktivt missbruk eller är aktivt kriminell.

Kontaktperson

För placeringsförfrågningar

Enheter