Vårt kvalitetsarbete

För att nå långsiktig kvalitet krävs en strukturerad organisation och tydliga rutiner för det dagliga arbetet. För att säkerställa att vi möter och överträffar de grundläggande krav och förväntningar som ställs på verksamheten har vi utvecklat styrdokument som fungerar som verktyg i arbetet mot våra interna målsättningar och i vår löpande uppföljning. Dessa dokument är ständigt under utveckling i samma takt som verksamheten utvecklas. Som en transparent organisation publicerar vi även medarbetarundersökningar, kundundersökningar och avvikelserapporter.

Saknar du någon information här är du välkommen att kontakta kvalitetsansvarig.